Sajt Mudrosti.net je svojevrsna internet zbirka prikupljenih mudrosti, poslovica, izreka, pouka, citata, sažetih misaonih celina koje, u vidu saveta i pouka, iskazuju životne istine i stavove.

Mudrosti.net

Dragan Putnik